Till sommaren får du inte längre att tända en cigg när du dricker öl på uteserveringen. Den 1 juli 2019 blir det nämligen förbjudet att röka på vissa allmänna platser. Förbudet gäller såväl vanliga cigaretter som vattenpipor och e-cigaretter.

Ett alternativ för den som vill använda tobak på uteserveringarna i sommar är att snusa i stället för att röka cigaretter, eftersom snus inte omfattas av det nya rökförbudet. Förbudet kommer att gälla alla typer av uteserveringar och det blir också stopp för de speciella rökrutor som ofta finns i anslutning till restauranger. Det går inte längre att smita iväg och tända en cigg utanför, eftersom rökförbudet även gäller vid uteserveringarnas entréer.

”Regeringen lade i början på 2018 fram ett förslag om ett utökat rökförbud, som riksdagen klubbade igenom i december samma år”

Röka hemma fortfarande tillåtet

Andra exempel på platser där det blir förbjudet att röka är busshållplatser, perronger, lekplatser och idrottsplatser. Den som blir ansvarig för att lagen följs är personen som äger eller disponerar lokalen. Däremot kommer det fortfarande att vara tillåtet att röka i sitt eget hem och i särskilda lokaler, till exempel rökrum på restauranger. Den nya lagen innebär även att tobaksförsäljare måste söka tillstånd hos kommunen. Lagen berör alltså främst rökare, men även snusare kommer att märka en liten förändring. En snusförpackning måste från och med 1 juli innehålla minst 20 portioner.

Varför rökförbud?

Bakgrunden till förbudet mot rökning är en vilja att minska svenskarnas tobaksanvändning. Regeringen lade i början på 2018 fram ett förslag om ett utökat rökförbud, som riksdagen klubbade igenom i december samma år. Målet är att samhället ska vara rökfritt år 2025. Ett första steg togs 2005, då det blev förbjudet att röka inomhus på krogen.